dimecres, 11 de juny de 2014

Unitat 5. Visita a l'arxiu comarcal del Baix Penedès


Visita a l'arxiu comarcal.


Arxiu Comarcal de Vendrell.
Visita a l'Arxiu Comarcal al Baix Penedès.

L’Arxiu Comarcal està situat a la Vil·la del Vendrell. Fou creat el 26 d’Abril del 1983. Per tal d’allotjar el fons de l’arxiu es va construir un edifici de nova planta en el solar de l’antic Hospital de Sant Salvador, que fou inaugurat al 1995. L’ACBP forma part de la Xarxa d’ Arxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya i és gestionat pel Consell Comarcal del Baix Penedès.
L’ACBP té una superfície de 600m2. Disposa d’una sala amb dotze punts de consulta per als usuaris amb una biblioteca auxiliar, dipòsits equipats amb armaris compactes per a la documentació, sala treball i equip de digitalització. També disposa de mesures de seguretat contra el foc i destrucció.
La missió de l’ACBP, d’acord amb el que estableix la llei 10/2001, d’arxius i documents és aplegar, conservar i donar a conèixer a la societat el Patrimoni Documental del Baix Penedès, a més de preservar la documentació de l’administració de la Generalitat, de l’administració local i judicial, la documentació notarial i tota aquella que provingui de fons documentals privats amb una rellevància especial pel seu valor testimonial.
L’ACBP té cura de protegir, inventariar i difondre el Patrimoni Documental del Baix Penedès per tal de posar-lo a l’abast de les mateixes institucions dipositants, dels investigadors i totes aquelles persones interessades. És un centre que col•labora amb persones, entitats i centres d’ensenyament, organitzant sessions didàctiques, exposicions i conferències.
Gràcies aquests documents podem saber com eren els pobles abans, la seva societat, els moments de canvis, les solucions a problemes anteriors... Antigament aquests documents estaven normalment escrits en pergamins. A vegades aquests arribaven en condicions lamentables i eren restaurats amb un procés molt costós.
Els materials es guarden en càmeres climatitzades depenent del material i del seu estat, per evitar que l’arna i els fongs degradin els documents. La degradació d’aquests documents pot suposar una pèrdua d’informació molt important per a la Comarca.
Quan signaves un document privat només la família amb un notari tenia accés a extreure una còpia. Passats1OO anys aquests documents es tornen públics. Avui en dia hi ha més de 3OO Arxius a tota Catalunya.

Hem aprés que tenim a la nostra disposició documents històrics de la Comarca del Baix Penedès on podem saber com era antigament.

Redactado por: Nicolás, Alexandra, Pedro, Bilal, Patricia, Meritxell.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada